Скъпа ли е услугата детектор на лъжата и на каква цена се предлага?

Природата на всеки човек е изградена по такъв начин, че той няма нужда да комуникира със себеподобни същества. Всеки от нас принадлежи на една или повече социални групи и съответно през ежедневието се среща с множество хора по различни причини. Комуникацията с хора поражда голям набор от чувства и емоции вътре в нас – радост, болка, тъга, възхита, обич, наслада или съмнение. Съмнението, място между вярата и липсата на такава, включва несигурност или недоверие, или липса на сигурност относно даден факт, действие, мотив или решение. Съмнението поставя под въпрос някои идеи от възприеманата „реалност“ и може да включва отлагането или отхвърлянето на съответни действия от опасения за грешки или недостатъци или от целесъобразност.

Всеки човек може да породи съмнение у другите и всеки човек може да се съмнява в някого. Това е абсолютно нормално човешките взаимоотношения.

Скъпа ли е услугата детектор на лъжата и на каква цена се предлага?

В тази публикация ще ви представим един доста популярен в чужбина метод за проверка на истината. Този метод се нарича детектор на лъжата и е единственият ефикасен тест, с който може да се провери дали даден индивид крие някакъв факт или не. Уредът, с който се определят тези резултати, се нарича полиграф. Квалифицирани специалисти отговарят за разчитането на резултатите и казват дали човекът казва истината или не.

Един от най-добрите центрове за такъв вид психофизиологични изследвания се намира в град София и се казва „Детектор на лъжата“. На въпроса дали тази услуга е скъпа, ние бихме отговорили, че цената, която те са определили абсолютно отговаря на качеството на всяко едно изследване.

Има много ситуации, в които може да заложите на такъв тест, за да разберете каква е истината. Всеки има право да откаже, разбира се, този процес се изпълнява сред изричното съгласие на всяка страна. На такова изследване често са подлагани служители в големи дружества или компании, хора с криминално минало, хора с някакъв вид зависимост – алкохол, опиати и др., съмнение между полови партньори за изневяра и т.н.

Препоръчително е първо да си насрочите среща със специалисти от компанията, на която ще получите безплатна консултация. Целта е да се придобие ясна и точна представа за същността на казуса. От голяма важност е клиентът да предостави цялата информация в детайли, тъй като тя служи като основа за съставянето на типа тест, който би бил най-ефективен при решаването на проблема.

Ако искате да научите повече за същността на самото изследване и да проследите всяка една стъпка от процеса, посетете техния официален уеб сайт Детекторналъжата.org. Там също така може да разберете и на каква цена се предлага всяка от услугите и с каква техника разполагат. Разбира се, оборудването е от значение, но най-голяма заслуга в полиграфските изследвания имат самите полиграфи, които разчитат т.нар. полиграми и определят на истинността на получените отговори.Тези резултати са официален документ за проведеното полиграфско изследване. Те се предоставят и обясняват единствено на възложителя, който е техен суверен. Изследваното лице, както и трети лица, могат да бъдат запознати с резултатите единствено и само с разрешението на възложителя.