Детектор на лъжата и цени за различните тестове

Имали ли сте усещането, че не ви достига въздух от напрежение?

Ако това е така, може би също така ви е много добре познато и безсънието и липсата на апетит и ако всичко това е свързано с проблем, за който нямате конкретни доказателства и не знаете който стои в основата му, то въртенето в кръг може да продължи безкрайно, докато не се намери някакво решение. В страниците на Detector-na-lajata.com можете да се запознаете с метода детектор на лъжата и цени за различните тестове, предлагани от професионалната фирма. Независимо за какъв въпрос става дума, дали е от личен или професионален характер, има начини да откриете истината и то за много по-кратко време, отколкото предполагате. Фирмата разполага с професионална американска техника – Lafayette, с каквато боравят службите за сигурност по цял свят. Всяко изследване се прави под експертна супервизия от български и американски специалисти, за да може резултатите да бъдат максимално точни. Проверката на няколко инстанции, дава гаранция за сигурност на резултатите.

Цените на детектора на лъжата в Detector-na-lajata.com се различават според типа изследване и според броя на изследваните лица. Ако става въпрос за повече хора, като служителите на дадена фирма, възложителят може да се възползва от абонаментните цени, които са значително по-ниски, отколкото за еднократно провеждане на тест на един човек. Някои фирми залагат на този метод и по време на интервютата за работа на своите бъдещи служители и като превантивна мярка, периодично.

Детектор на лъжата и цени за различните тестове

Превенцията е една добра стратегия за намаляване на рисковете от евентуални злоупотреби. Имайки нагласата, че често се прави тест с полиграф, служителите биха се въздържали от кражби или злоупотреби. Самият тест с детектор на лъжата се провежда в няколко етапа. На първо място се прави среща с възложителя, който дава максимална информация за съответния проблем. След това на база на събраните данни и избраните теми, които ще се изследват, се подготвят и въпросите в теста, които трябва да бъдат добре разбираеми за изследваното лице. Освен това въпросите трябва да бъдат зададени така, че да им бъде отговорено еднозначно – с „да“ или „не“. Добре е да се знае, че тестовете са доброволни и не могат да се прилагат насила върху лицата, независимо доколко основателни съмнения имате относно техните твърдения.

Тестът с детектор на лъжата, се провежда обикновено в рамките на 2 часа, като според конкретния случай и разглеждания въпрос, може да отнеме и повече време. Преди да се премине към теста, изследваното лице се запознава с метода и се прави анализ на здравословното му състояние и се взимат предвид минималния стресов фактор, в резултат на самото провеждане на теста, за това той не оказва влияние на резултата. Провеждането на изследването с полиграф се прави професионално, както на база техниката, така и по отношение на специалистит5е, които го провеждат. Подробности за услугите и предлаганите цени за детектор на лъжата, вижте на цени на Detector-na-lajata.com и преценете дали да се оставите на съмненията да нарушават съня ви или да разберете истината.