Инжекция гориво: подобрения чрез газов инжекцион

Тунинг на автомобила се прави не с едно или две подобрения в повечето случаи. Реално най-добрите и качествени подобрения на автомобила са тези, които са тясно свързани с двигателя. Повишаване ефективността на двигателя и удължаването му може да се възползвате от услугите, които предлагат https://www.sofgas.com/ с предлагането, монтажа и инсталацията на газови инжекциони и конвенционално газови уредби на автомобили с различен километраж и година на производство. Защо инвестицията в газов инжекцион е толкова предпочитана от повечето шофьори днес?

Газовият инжекцион е последно трето поколение газова уредба за автомобил и като такава притежава най-добрите технически спецификации на АГУ изобщо.Проектанти и инженери на най-големите автомобилни гиганти независимо дали става въпрос за бензинов, или дизелов двигател инвестират усилия и идеи в подобрението мощностните показатели и и удължаване експлоатационния живот на двигателя. По същия път върви и развитието на газовите уредби, чието последно поколение е оборудвано с микропроцесорна система за контрол на дозирането и впръскването на гориво. Монтажът на газов инжекцион е инжекция гориво т.е. интелигентен тунинг за вашия автомобил,с постигане на по-голяма мощност и качествено представяне на пътя.

Именно поради този иновации в устройството на модерните АГУ се постига максимално качествено усвояване на горивото и нисък разход. Самата специфика на втечнените газови горива показват практически и при лабораторни тестове много високи показатели на екологичност. Естествено не могат да се сравняват с електрическите превозни средства, но са проектирани в съответствие с всички законови рамки за екологичност и отделяне регулирани нива на емисии от въглероден диоксид, като са спестени канцерогенните газове като бензен, например.

Инжекция гориво: подобрения чрез газов инжекцион
Ако погледнем към историята на газовите уредби, предшественици на газовия инжекцион, ще забележем, че след патентоването на мултиклапана от Lovato разработките и подобренията вървят в насока на регулираното подаване на гориво.

Естествено трябва да обърнем внимание и на факта, че газовият инжекцион има високи показатели по параметър екологичност и това го прави инвестиция с бърза въвръщаемост, още до изтичане на газарнционния период на уредбата, тъй като изчисленията сочат, че спестявате до 60 % от средномесечния разход на гориво.